בשנים האחרונות מתפתח תא משפחתי שאיננו מורכב מזוגיות ממוסדת, אלא רצון וצורך של שני צדדים להביא לעולם ילד במשותף, וזאת מבלי למסד את יחסיהם בשום צורה שהיא, וללא כל קשר זוגי-אינטימי.

מהו הסכם הורות?

הסכם הורות הינו הסכם אשר נערך בין שני אנשים אשר אינם בני זוג, ומעוניינים להביא לעולם ילד במשותף.

ההסכם נועד להסדיר את האחריות לילד המשותף ואת חלוקת נטל ההורות, בין שני ההורים אשר כאמור אינם מקיימים ביניהם מערכת חיים זוגית.

מה כולל הסכם ההורות?

הלכה למעשה הסכם הורות נועד ליתן מענה לכל מחלוקת עתידית הנוגעת לילד, והצדדים רשאים לערוך את ההסכם אף בטרם  ההתעברות.

מומלץ כי ההסכם יכלול את הרכיבים הבאים:

שם הילד- חוק השמות, תשט"ו-1956 קובע כי ילד אשר הוריו אינם נשואים זה לזו, יקבל באופן אוטומטי את שם משפחתה של אימו, זולת אם האם רוצה שיקבל את שם משפחתו של האב, והאב הסכים לכך. הצדדים רשאים לקבוע מנגנון מוסכם להחלטה על שמו הפרטי ושם משפחתו של הילד.

משמורת- ההורים קובעים מי מהם יהיה ההורה המשמורן, כלומר אצל מי מביניהם יתגורר הילד, המשמורן הוא זה שבפועל מגדל את הילד.

ויובהר כי על אף שרק הורה אחד מוגדר כמשמורן או לחילופין מוסכם על משמורת משותפת, שני ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של הילד על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ד-1962. בחוק זה נקבע כי אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכיו של הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו וכדומה.

הסדרי ראייה- בהסכם ההורות קובעים הצדדים את הסדרי הראייה של הילד עם ההורה שאינו משמורן, דהיינו ההורה שהילד אינו גר בביתו.

מזונות-  בהסכם ההורות קובעים הצדדים את גובה סכום המזונות המוסכם עליהם. ככלל תשלום מזונות הילד יכלול את כלל ההוצאות השונות הנדרשות לגידולו. ובכלל זה תשלום עבור הוצאות מגורים, מזון, לבוש, חינוך, שיעורים פרטיים, חוגים הוצאות רפואיות וכדומה.

פתרון מחלוקות רצוי שהסכם ההורות יכיל סעיף אשר מתווה מנגנון לפתרון בעיות כאשר מתעוררת אי הסכמה בין ההורים.

תוקפו של ההסכם

הסכם הורות איננו מחייב אישור של גורם כלשהו על מנת שיקבל תוקף משפטי. יחד עם זאת מומלץ לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה אשר בוחן את הוראות ההסכם, את הסכמות הצדדים ונותן תוקף של פסק דין להסכם.

ראוי לציין כי הן בנוגע למזונות והן בנוגע למשמורת והסדרי ראיה הרי שבמקרה ויחולו שינוי נסיבות מהותיים ו/או כאשר הצדדים לא יקיימו את ההסכם, בית המשפט למשפחה יבחן את הוראות ההסכם תוך מתן משקל מכריע לטובת הילד.

למשרדנו התמחות ייחודית בעריכת הסכמי הורות.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.