הסכם ממון הינו הסכם בין בני זוג אשר נערך טרם הנישואין או לאחריהם. בהסכם הממון מתייחסים בני הזוג באופן מפורש למקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. כמו כן בהסכם עצמו מעגנים בני הזוג את אופן חלוקת רכושם וזכויותיהם כראות עיניהם, ובכך הם מבטיחים כי אופן הפירוד יעשה שלא על פי הדרך הקבועה בחוק יחסי ממון.

כאמור, הסכם ממון יכול להיעשות בטרם הנישואין ואף לאחריהם. אף על פי כן קיימת בחוק יחסי ממון אבחנה בנוגע לעיתוי עריכת ההסכם, וזאת על מנת שהסכם הממון יקבל תוקף משפטי מחייב.

במידה והסכם הממון נערך בטרם הנישואין, יש להביאו לאישור בפני רושם הנישואין או לאישורו של נוטריון, ובכך יקבל ההסכם תוקף של הסכם ממון. לעומת זאת, במידה וההסכם נערך לאחר נישואי בני הזוג, יש לאשר את ההסכם בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. בשני המקרים הגורם המאשר יעשה כן לאחר שנוכח לדעת כי בני הזוג ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית ומרצון תוך הבנת משמעותו של ההסכם.

יודגש, אישורו של הגורם המאשר את הסכם הממון מהווה דרישה מהותית, שכן ללא אישור ההסכם אין ההסכם בר תוקף כהסכם ממון, ומהבחינה הזו הוא נחשב כ"אות מתה". הסיבה לכך נעוצה בהנחה שהיעדר האישור מעיד כי לא הייתה כוונה אמיתית ורצונית של הצדדים או אחד מהם לחתום על ההסכם.

הלכה למעשה עריכת הסכם ממון הינה הדרך היחידה לעקיפת חוק יחסי ממון בחלוקת הרכוש, ועל אף אי הנעימות הכרוכה בעריכת ההסכם בעת שמערכת היחסים שרויה על מי מנוחות, התועלת הטמונה בה בעת שבני הזוג מעוניינים להסדיר את קץ מערכת היחסים רבה עד מאוד.

אין כל ספק כי שמירה על אינטרסים כלכליים ואחרים שנצברו טרם הנישואין הינה צעד לגיטימי. מה גם שנישואין בין בני זוג שקיים פער כלכלי גדול ביניהם מעלה לא אחת את החשש לנישואין מחמת היתרונות הכלכליים הגלומים באקט הנישואין עצמו. על כן רצוי לערוך הסכם ממון שייתן ביטוי הוגן לפערים בין הצדדים וזאת מבלי לקפח מזכויות כל אחד מן הצדדים.

חשיבות נוספת הגלומה בקיומו של הסכם ממון נובעת מעצם מניעת אפשרות הסחיטה של צד זה או אחר בענייני הרכוש בעת שהיחסים מתערערים. כמו כן הסכם הממון משמש ככלי עזר ביד הצדדים לפרידה נאותה. מה גם שנהוג להוסיף להסכם הממון סעיף לפיו לאחר תקופה מסוימת מחויבים הצדדים להסכים לתת ולקבל גט וצד שלא יקיים את חלקו יחויב בתשלום סכום קבוע לצד השני. חשוב לציין כי נפקותם של  סעיפים מסוג זה טרם נדונו על ידי בתי הדין הדתיים, ועקב החשש לגט מעושה יכול בית הדין לבטל חיובים מסוג זה.

למשרדנו התמחות ייחודית בעריכת הסכמי ממון הבטאים את רצון בני הזוג ואישורם בבית המשפט.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה בעיקר עם עו"ד להסכם ממון בטרם הפניה להליכים משפטיים.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.