הגדרה

הסכם חיים משותפים אשר מוכר גם בשם "הסכם זוגיות" או "הסכם חיי משפחה" (אין משמעות מיוחדת לכותרת המסמך), נועד להסדיר ולקבוע את מערכת הזכויות והחובות בין בני הזוג. הסכם חיים משותפים נותן מענה לסוגיות השונות שבחיי המשפחה, משלב מיסוד הקשר עובר לחיי היומיום ועד ליום בו מי מבני הזוג חלילה ילך לעולמו או יחליט לפרק את הקשר.

הסכם לחיים משותפים בשונה מהסכם ממון, נועד לעגן, לקבע ולמשפט את מערכת היחסים הזוגית של בני זוג אשר אינם מעוניינים או שאינם רשאים להינשא במדינת ישראל.


מה יכלול הסכם לחיים משותפים?

כל הסכם לחיים משותפים, נכתב באופן אישי וספציפי עבור בני הזוג וככלל ייפתח ההסכם בפרק הצהרתי, בו מצהירים בני הזוג על אהבתם ורצונם לקיים חיי שיתוף ומשפחה (כאשר מדובר בבני זוג אשר אינם רשאים להינשא בישראל, זו היא למעשה האפשרות היחידה המשמעותית עבורם להצהיר על המחויבות הזוגית ביניהם).

במסגרת ההסכם יתחייבו הצדדים לנהוג בתום לב ולכבד האחד את השני. כמו כן יתייחסו הצדדים ליחסי הממון והרכוש ביניהם, (הן בנוגע לאלו שנצברו טרם תחילת החיים המשותפים והן בנוגע לממון ולרכוש שייצבר במהלך חייהם המשותפים) לזכויות הסוציאליות השונות לרבות קרנות פנסיה, קופות גמל ביטוחי חיים וכדומה. בנוסף, נותן ההסכם מענה לסוגיית המגורים והכלכלה, הילדים, לאובדן כושר השיפוט של אחד מבני הזוג ומתן הסמכות לקבוע קביעות במקרה של מחלה קשה או מוות.

את ההסכם יסגור פרק המסדיר את הפירוד והפירוק, אם חלילה יחליטו בני הזוג לסיים את מערכת היחסים ביניהם. בחלק זה יקבע המנגנון ליישוב סכסוכים בעת מחלוקת או פרידה.

ההסכם נכתב ונחתם בשלב בו האהבה ההתחשבות וההרמוניה שורה על בני הזוג וכל אחד רוצה בטובתו של האחר, לכן ניתן להניח כי ההסכם יהיה הוגן, שקול ויענה על הכוונות וההסכמות האמיתיות של הצדדים.

מכאן גם החשיבות הרבה בעריכת ההסכם אצל עורך דין המומחה בתחום, מצב דברים זה מבטיח כי ההסכם יספק בעתיד את ההגנה והמענה שמשקפים את רצון הצדדים.


בין "הסכם הממון" ל"הסכם חיים משותפים"

הסכם ממון אשר נחתם בין בני זוג נשואים, לאחר הנישואין, חייב לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה. לעומת זאת  אם הסכם הממון נחתם בין בני זוג אשר מתעתדים להינשא עוד בטרם חתונתם, מספיק לאשרו אצל נוטריון ואין חובה לאשרו בבית המשפט.

בעבור בני זוג אשר אינם מעוניינים להינשא, דהיינו ידועים בציבור, אין נפקות לכותרת "הסכם ממון" שכן במקרה זה אין מדובר בהסכם ממון על פי חוק יחסי ממון. לפיכך, להסכם ביניהם ניתן לתת כותרת אחרת ואין כל חובה באישור של גורם כלשהו על מנת לקבל תוקף משפטי.

אף על פי כן מומלץ לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה על מנת לחזק את מעמדו המשפטי.

בעבר התנגדו בתי המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם מסוג זה עבור ידועים בציבור, אולם בית המשפט העליון קבע כי ניתן לאשר הסכם בין בני זוג שהינם ידועים בציבור והם גבר ואישה (רע"א 6854/00 היועץ המשפטי לממשלה נגד זמר).

לא אחת נוצר קשר של ידועים בציבור כאשר אחד מבני הזוג עדיין נשוי לבן זוג אחר. ייאמר כי הפסיקה הכירה באפשרות קיום קשר של ידועים בציבור בנסיבות אלו. במצב דברים זה בו אחד מבני הזוג הידועים בציבור כבול עדיין לקשר נישואין קודם, עולה בעשרות מונים, הצורך והחשיבות של עריכת ההסכם.


הסכם חיים משותפים לבני זוג חד מיניים

ההסכם מאפשר לבני זוג בני אותו המין, להצהיר על זוגיותם ולהוכיח את קיומה באמצעותו וכן להיעזר בו על מנת לקבל הכרה על זוגיותם, בעיקר מול המוסדות השונים או לצורך קבלת הטבות במקומות בהם מכירים בזוגיות זו.

עבור זוגות חד מיניים, זו היא למעשה הדרך המשפטית היחידה, הפתוחה כיום בפניהם, בה ניתן לעגן את הקשר ביניהם ולהגן על זכויותיהם וחובותיהם כבני זוג וכמשפחה.

במספר מקרים אישרו שופטים שונים, בבתי המשפט לענייני משפחה, את ההסכם לחיים משותפים בין בני זוג מאותו המין, אך טרם נקבעה הלכה מנחה על ידי בית המשפט העליון, ולכן אין תקדים אשר מחייב את כלל בתי המשפט. ראוי לציין כי קיימת פסיקה לפיה לבית המשפט לענייני משפחה אין סמכות עניינית לאשר הסכמים מסוג זה. ה"החשש" לתת תוקף של פסק דין להסכם חיים משותפים בין בני זוג חד מיניים הינו "החשש" של חלק משופטי בית המשפט לתת גושפנקא לקשר ולקבע שינוי מעמד או סטאטוס חדש.

מכל מקום, מאחר ומדובר בבני זוג שלא נישאו אין חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט או בפני כל גורם אחר. תוקפו של ההסכם ללא האישור יהא כשל כל חוזה אחר, יחד עם זאת ניתן לאמת את ההסכם אצל נוטריון ובכך לחזק את מעמדו המשפטי ולצמצם את האפשרות לטעון כנגד עריכתו.

ראוי לציין כי בנוסף להסכם חיים משותפים, רצוי מאוד לערוך גם צוואה שתסדיר את חלוקת הרכוש. כאמור לעיל, קיים קושי בפסיקה להכרה בבני זוג כידועים בציבור וקל וחומר כאשר מדובר בזוגות חד מיניים. לפיכך במידה ובן הזוג מעוניין להוריש את רכושו לבן זוגו מומלץ לערוך צוואה מסודרת באשר לרצונו, ולא להסתמך על חוק הירושה והפסיקה בסוגייה זו.

הזוגיות האלטרנטיבית שאיננה ממוסדת באופן פורמאלי מתפתחת בפסיקה "עקב לצד אגודל", ועל כן עריכת הסכמים מסוג זה מחייבת היוועצות בעו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה ובקי בהלכות בית המשפט לענייני משפחה.

למשרדנו התמחות ייחודית בעריכת הסכמי חיים משותפים ואישורם בבית המשפט לענייני משפחה.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.