מצדה 9  מגדל ב.ס.ר 3 קומה 18
בני ברק

טל: 03-6965515

פקס: 153-3-6965515