לא אחת קשר זוגי בין בני זוג, מאופיין באלימות המופעלת כלפי הצד "החלש" בזוגיות ו/או כלפי הילדים בתא המשפחתי. מצב זה עלול להוביל למקרי אלימות קשים ואף לפגיעות משמעותיות ובלתי הפיכות לגוף ולנפש. לאור ריבוי מקרי אלימות במשפחה נחקקו מספר חוקים שנועדו לתת מענה הולם לסוגיה זו ועל מנת למנוע מקרי אלימות בתוך המשפחה. ראוי להבהיר כי האלימות במשפחה אינה רק בין בני זוג, אלא מתייחסת בכל מקרה של אלימות בתא המשפחתי המורחב.

החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991,המתייחס הן לאלימות פיזית והן לאלימות נפשית, מקנה לבית המשפט את הסמכות להוציא צו הגנה, במקרים של אלימות בתוך התא המשפחתי.

מהו צו הגנה?

צו הגנה הינו צו אשר ניתן כנגד בן משפחה, על מנת להגן על הנפגע באופן מידי ומהיר מפני אלימות וכן הוא משמש ככלי עזר למניעת הישנות האלימות בעתיד.

לפיכך החוק מקנה לבית המשפט את הסמכות לתת את הצו, אשר יאסור על האדם שהפעיל את האלימות, לעשות את הדברים הבאים כולם או מקצתם:

(1) להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, וזאת גם אם יש לו זכות כלשהי בה;

(2) להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;

(3) לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס.

כנגד מי ניתן לבקש צו הגנה ?

צו ההגנה יינתן במקרים של אלימות במשפחה ו/או ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה, הגדרת התא המשפחתי הינה הגדרה רחבה ומאפשרת מתן הצו גם כנגד מי שהיה בן משפחה בעבר.

החוק מגדיר בן זוג לרבות ידוע בציבור, ובן משפחה לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר והוא אחד מאלה:

בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.
מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע, המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאחראי עליו.
אימתי יינתן הצו?

הצו יינתן כאשר בסמוך להגשת הבקשה לקבלתו נהג אדם באלימות כלפי בן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין. כמו כן יינתן הצו כאשר התנהגותו של אדם נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו  ו/או שהוא עלול לבצע בו עבירות מין. וכן יינתן הצו כאשר האדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

תוקפו של הצו לא יעלה על שלושה חודשים, אולם בית המשפט רשאי להאריך אותו מפעם לפעם ובתנאים מסוימים לתקופה של עד שנה.

למשרדנו התמחות בהגשת בקשות לצווי הגנה/הרחקה.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה בטרם הפניה להליכים משפטיים.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.